» » » Обложка и задувка на DVD диск "Прощай, Школа!"